Someone must take the lead

klima-paa-news
The Danish public service broadcaster TV2 launched a daily 20-minutes programme on culture, ‘Kulturen på News’, a year ago. A petition calls for an equivalent daily programme on climate change, because of the topic’s urgency and importance.

[Danish version below]

When it comes to covering the climate crisis and global warming in the media, we believe public service broadcasters could take the lead now. This is the very essence of the concept of ‘public service’: to do what is necessary when the country and its citizens is in danger. When our livelihood is being threatened.

TV, radio and digital services financed by state and public license fees must give a much better coverage of this area — one that is in accordance with how important it is to process and identify these issues in the public sphere. Because they are nothing less than crucial to our future prosperity and safety.

Therefore, we started a petition in Denmark, asking the public service broadcasters, DR and TV2 — the two broadcasters that we as taxpayers and license fee payers are financing — to come up with a higher quality of news journalism and generally to cover climate issues much better in 2013 than they did in 2012.

At the same time, we appeal to any responsible news media which cares about the nation’s future — and as such, its own future as well — to prioritise and provide new resources in this subject area — both concerning guiding, consumer-oriented information and investigative and critical journalism — and this in spite of the current low demand for this among the general public.

Someone must take the lead and articulate both problems and solutions to global warming. This task both DR and TV2, which are not directly economically dependent on sales or viewerfigures, should be able to lift.

You can help by signing this letter to DR General-Director Maria Rørbye Ronn and news director Ulrik Haagerup, TV2 CEO Merete Eldrup, programme director Palle Strøm and news director Michael Dyrby where we ask them to give the Danes more frequent and more thorough coverage of climate change, with allocation of more resources for both information on individual and community opportunities to create change that secures us against the climate disaster that scientists warn us that we are heading towards with our current CO2 emissions.


You can sign the Danish petition here:mediamatters-scrndmp

AMERICAN PETITION:

Tell News To Cover Climate Change

“Twelve. That’s the combined number of segments that ABC, CBS and NBC’s nightly news programs devoted to climate change throughout all of 2012. This is woefully inadequate. We need coverage that’s consistent with the importance of dealing with this issue.

That’s why Mediamatters for America and the Sierra Club are joining the League of Conservation Voters in asking those three nightly news programs to do a better job covering climate issues in 2013 than they did in 2012.

You can help out by signing the letter to Michael Corn, Executive Producer of ABC World News, Patricia Shevlin, Executive Producer of CBS Evening News, and Patrick Burkey, Executive Producer of NBC Nightly News, asking them to give Americans more frequent, accurate coverage of climate change this year.”
action.mediamatters.orgPropaganda, Self-Censorship and Climate Change

“A pox has been put on these four little words: climate change and global warming.
A self-imposed moratorium in the environmental and broadcast communities has been in effect on those four words since the early part of George W. Bush’s administration. Environmental organizations across the nation recognized that negative climate science propaganda was changing public awareness. So those words found themselves being repeated less and less. They were poisoning environmental outreach efforts and their use created distrust.Truthout – 30 March 2013:
Propaganda, Self-Censorship and Climate Change
Scientist Bruce Melton argues that it’s time for the environmental movement and environmental journalism to state the full truth — loudly and often — to counter denialist propaganda. That would entail using the four “poison” words: climate change and global warming.


30. marts 2013

Brev til DR og TV2:

Prioritér klimaforandringerne

Vi har brug for en dækning af klima-stoffet, der er i overensstemmelse med, hvor vigtigt det er at få behandlet og afdækket disse spørgsmål. Fordi det er intet mindre end altafgørende for Danmarks fremtid.

Nogen må gå forrest. Derfor beder vi DRs og TV2s nyhedsredaktioner, som vi som skatteborgere og licensbetalere er med til at finansiere, om at gøre et bedre stykke journalistisk arbejde og dække klima-spørgsmålene bedre i 2013, end de gjorde i 2012.

Samtidig appellerer vi til, at ethvert nyhedsmedie, som udviser ansvarlighed for Danmarks fremtid, opprioriterer og lægger nye ressourcer i dette stofområde — både den guidende, forbrugerrettede og den undersøgende, kritiske journalistik — og dette upåagtet, at der i medieverdenen hersker en opfattelse af, at der ikke er efterspørgsel på dette i befolkningen.

En ny WWF-undersøgelse viser, at denne opfattelse er ude af sync med virkeligheden i dag. 65 procent af befolkningen svarer nemlig, at de faktisk bekymrer sig om klimaforandringerne. Politikernes klima-nøl har i sig selv været med til at ændre danskernes holdning. 58 procent svarer nu, at de selv som borgere og forbrugere har et stort ansvar for at gøre noget ved klimaforandringerne. To ud af tre vil gerne gøre mere for klimaet. Den sidste tredjedel skulle vi gerne også have med.

Nogen må gå forrest og italesætte såvel tvivl og problemer som løsninger i forhold til den globale opvarmning. Denne opgave er både DR og TV2, som ikke er direkte økonomisk afhængige af oplags- eller seertal, i stand til at løfte. Dette er selve essensen af begrebet ‘public service’ — at tjene befolkningen. De statsfinansierede broadcastere har en selvskrevet pligt til at værne om befolkningens sikkerhed i krisesitutationer.

Krise? Ja, krise. Uanset hvad diverse selvlærte konspirationsdebatører måtte mene om emnet, så fortæller verdens samlede videnskab os, at vi står over for den værste og mest komplicerede krise, menneskeheden nogensinde har været konfronteret med. Den amerikanske klimaforsker James Hansen siger direkte, at vi burde erklære verden i undtagelsestilstand. Nu.

Derfor skal DRs og TV2s Nyhedsredaktioner begynde at leve op til deres ansvar og opprioritere dette felt, uddanne deres journalister, etablere klima-redaktioner, klima-programmer med fast sendetid og generelt give emnet langt mere opmærksomhed og flere ressourcer.

Du kan hjælpe ved at underskrive dette brev til DRs generaldirektør Maria Rørbye Rønn og nyhedsdirektør Ulrik Haagerup, TV2s administrerende direktør Merete Eldrup, programdirektør Palle Strøm og nyhedsdirektør Michael Dyrby, hvor vi beder dem om at give danskerne en hyppigere og mere grundig dækning af klimaforandringerne, samtidig med at der afsættes ressourcer til både oplysning om individets og lokalsamfundets muligheder for at skabe forandringer, der sikrer os imod den klimakatastrofe, som forskere advarer os om, at vi med vores nuværende CO2-udslip styrer direkte imod.

Klik her for at se, hvor mange og hvem, der indtil nu har underskrevet brevet.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kære ledere i DR og TV2,

Hver aften stiller et par millioner danskere ind på nyhederne på jeres kanaler. De forventer at få sidste nyt om de mest presserende spørgsmål for deres by og deres land. Da det haster med at finde løsninger på den CO2-skabte klima-krise, opfordrer vi jer til at give den globale opvarmning den nyhedsdækning, som den berettiger — set med de kommende generationers øjne.

Dette kan kun ske, hvis I bruge flere ressourcer og mere sendetid til dækning af spørgsmål og svar om klima-ændringerne, fortæller om nye rapporter om fremtidens ekstreme vejrforhold, bringer interviews med flere klima-forskere, der er i stand til at formidle, hvorfor der er forbindelse mellem menneskets CO2-udledning og de vejrforandringer, vi i disse år er vidne til.

At tage kampen op mod klima-krisen er en gigantisk udfordring for vores generation, og vi opfordrer jeres programafdelinger såvel som nyhedsredaktioner til med en grundig og lødig rapportering om klimaændringer at udvise respekt for væsentlighedskriteriet og ære de bedste journalistiske traditioner, herunder at sætte fokus på den videnskabeligt dokumenterede viden om klimaet og global opvarmning frem for tilfældige enkeltpersoners holdninger og synspunkter.


Et eksempel: Ifølge WWF Verdensnaturfondens seneste månedsmagasin optrådte ordet ‘klimaforandringer’ 278 gange i de danske medier i 2012. Programmet X Factor blev i samme periode omtalt 8.723 gange. Det er mere end 30 gange så ofte. Hvad er årsagen til denne asymmetri mellem væsentlighed og omtale?

Hvorfor figurerede ordet klimaforandringer ikke 30 gange så ofte som X Factor — ja, 100 eller 200 gange — så ofte i medierne?

Klimaforandringerne angår selve den gren, som vi sidder på. Fundamentet, som alt levende er afhængigt af. Intet er ret beset vigtigere end dette. Medierne, og især de to statsfinansierede mediehuse DR og TV2, har svigtet deres ansvar.

icon_small-arrow_RIGHT Politiken.dk: Er X Factor vigtigere end klimaforandringerne?

icon_small-arrow_RIGHT Politiken.dk: Kære DR og TV 2: Prioriter klimakrisen nu!
Hvornår vågner public service-kanalerne op af deres tornerosesøvn?


Et andet eksempel: Den Internationale Valutafond IMF udgav i januar 2013 en rapport, der fortæller, at verdens regeringer støtter produktionen og distributionen af fossile brændstoffer med 11.000 millioner kroner om året. Med de trusler om vandstigninger, orkaner og klimakaos, som CO2-udslippet styrer kloden imod, kan de undre, at de dygtige nyhedsjournalister i DR og TV2 ikke i højere grad har afdækket og forklaret os, hvordan disse ting hænger sammen.

Hvis ikke den globale opvarmning skal løbe løbsk, er det en kamp mod uret. De tiltag, som politikerne forhandler sig frem til, er helt utilstrækkelige. I en sådan situation kan det undre, hvorfor så få journalister stiller kritiske spørgsmål til politikerne om, hvorfor der stadig anvendes milliarder af skattekroner på at støtte afbrændingen af fossile brændstoffer ud i atmosfæren, i stedet for at slet og ret at overføre disse midler til en opprioritering af produktion og teknologisk udvikling af vedvarende energi, samt en lovgivning, der favoriserer salget af CO2-begrænsende varer, maskiner og køretøjer. Det handler om at fremtidssikre Danmark.
icon_small-arrow_DOWN ‘Energy Subsidy Reform: Lessons and Implications’ — IMFs 68-siders rapport fra 28. januar 2013, som ingen danske journalister finder interessant nok til at skrive om.


Nogen må gå forrest. Derfor har det en betydning, hvordan vi agerer i Danmark, også selvom andre landes CO2-udledninger p.t. udgør et større problem på globalt plan.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Skulle I helt have overset de nyheder, som er tikket ind på klima-området den seneste tid, så er her en lille opsamling: The Bad News — og The Good News.

Lignende appeller og underskriftsindsamlinger til nyhedsmedier afsendes for tiden også til mediehuse i andre lande. Se for eksempel den amerikanske underskriftsindsamling: action.mediamatters.org


35 personer underskrev brevet til DR og TV2 i løbet af de første 12 timer, efter at underskriftindsamlingen blev startet den 30. marts 2013. Heriblandt radiovært Monica Krogh-Meyer.

500 personer underskrev brevet i løbet af den første uge.

Underskriver nr 32, Irene Nielsen, skrev følgende kommentar:
“Dette er faktisk vigtigere end alt andet!”

“For børnenes skyld,” skrev Jette Krebs Pedersen den 3. april.

“Det er ikke nok, at dækningen af den accelererende klimakatastrofe bliver bedre i public service medierne i 2013 end den var i 2012. Som dækningen af dette livsvigtige spørgsmål har været i DR og TV2 så længe jeg husker, har den været direkte vildledende. Der er tale om en forbrydelse mod menneskeheden og demokratiet. Det må der ufortøvet rettes op på.”

Sådan skrev Niels-Holger Nielsen, da han den 3. april som underskriver nummer 222 skrev under på et brev til DR og TV2, der beder dem om at gøre et bedre journalistisk arbejde og dække klimaforandringerne bedre og langt oftere end hidtil.

“På globalt niveau er der politisk enighed om den enorme vigtighed af, at takle klimaforandringer, global opvarmning og ressource-krisen, hvis eksistenser er bredt dokumenterede. Og Danmark ønsker at stå i spidsen for promovering af bæredygtighed. Men det er en naiv forestilling, at medie-dækning ikke spiller en rolle i den målsætning. Uden dækning af emnet gennem public service kanaler, kommer meget oplysning ikke frem til almindelige mennesker. Og uden viden rykker handling sig ikke! Prioriter det, der virkelig kræver fokus!” skrev Charlotte Gloerfelt-Tarp den 2. april.

“Kom nu lidt ind i kampen!” opfordrede Morten Rasmussen DR og TV2 til den 31. marts.


icon_small-arrow_RIGHT Du kan se hvem og hvor mange, der har skrevet under her.

icon_small-arrow_RIGHT Du kan underskrive brevet til DR og TV2 her
icon_small-arrow_RIGHT Facebook-side for underskriftindsamlingen
Du kan gi’ en hånd med here

Her er en stump tekst, du kan copy/paste og bruge, hvis du vil hjælpe med at sprede budskabet på din egen facebook-side. Eller send den i en email til alle dem, du kender:

Åbent brev til DR og TV2: Prioritér klimaforandringerne

Vi har startet en underskriftindsamling her:
http://klimaforandring.info

Nogen må gå forrest. Vi mener det burde være DR og TV2, som vi alle er med til at finansiere, og som har en selvskrevet pligt til at værne om befolkningens sikkerhed i krisesitutationer.

Krise? Ja, krise. Den værste og mest komplicerede krise, vi har stået overfor nogensinde. Der er seriøse videnskabsfolk, som fortæller os, at vi burde erklære verden i global undtagelsestilstand. Nu.

Mere om samme på Climate Safety Info, https://climatesafety.info/?p=1588